Recenzje

"Głosy Ptaków Polski" - nagrania dźwięków wydawanych przez ptaki reprezentujące 148 gatunków, są przewodnikiem o szczególnych zaletach. Dzięki długości nagrań poznajemy zmienność fraz, głosy nie tylko godowe, ale także np. alarmowe, kontaktowe, świst skrzydeł, głosy stada ptaków. Dołączony do nagrań tekst objaśnia treściwie również dźwięki, które utrwaliły się w środowiskowym tle podczas nagrywania głównego gatunku ptaka. Słuchając omawianych nagrań oczyma wyobraźni widzimy obrazy właściwych środowisk. Ponieważ uczyłem się terenowej ornitologii w okolicy Puszczykowa, a potem pracowałem też we wschodniej Polsce, nagrania przywodzą mi na myśl konkretne miejsca terenowe.

Przewodnik może być bardzo użyteczny dla miłośników ptaków reprezentujących całą skalę zainteresowań i wszystkie stopnie umiejętności - od tych, którzy cieszą się tylko barwnością ptasich dźwięków, po wytrawnych ekspertów pracujących naukowo. Płyta jest szczególnie przydatna dla dydaktyki na różnych szczeblach: od przedszkola po uniwersytet.

Podkreślić należy wielkie zalety drukowanego załącznika. W części „Od autora" jasno i treściwie przekazany został duży zasób wiedzy o głosach ptaków. Autor w ostatnim zdaniu dziękuje za pomoc i rady pięciu zawodowym ornitologom. Zdzisław Pałczyński dostarczył nam płytę o niezwykłej wartości - plon swej pasji życiowej i kolosalnej wieloletniej pracy.

 

dr Krzysztof Wołk

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu